Brottet

I historiske og vakre omgivelser av kystkultur og steinhoggerhistorie ligger amfiteateret Brottet Amfi. Hver sommer i 10 år har det storslagene amfiteateret gledet sommergjester og Hvalers befolkning med forestillinger i denne fantastiske utendørsarenaen som skaper en så fin ramme og atmosfære sent på sommerkvelden.

Brottet Amfi Hvaler

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering.

Brottet amfi en stille vårkveld. På dette tidspunktet er det fortsatt 10 uker til den vakre arenaen skal fylles med feriegjester og annet publikum.

Brottet amfi en stille vårkveld. På dette tidspunktet er det fortsatt 10 uker til den vakre arenaen skal fylles med feriegjester og annet publikum.

Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri, og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980.

Vogn fra steinhoggerepoken på Hvaler

Vogn fra steinhoggerepoken på Hvaler


renaen Brottet Amfi eies av Hvaler Kulturvernforening, tidligere Kystmuseet. Hvaler Kulturvernforening  ledes av Paul Henriksen og flere utvalg som tar seg av de ulike delene av museets virksomhet.  Mer om dette på:    http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com

Arenaen Brottet er etablert gjennom betydelig arbeidsinnsats fra november 2004 til premieren 14. juli 2005. Dette skal være en arena som kan brukes til ulike kulturelle aktiviteter i tiden fremover. Ønsker du å leie Brottet:  Kontakt Brottet Kultur AS ved leder Øyvind Wevling, telefon 47 66 24 08 eller e-post: oywev@online.no