GJØLERTANGEN NATURRESERVAT

Søndre Sandøys utpost i sydvest

Gjølertangen (Fredet areal: 215 dekar (land 154, sjø 61)For en herlig gjemt perle dette naturreservatet er! Neste gang du befinner deg på Søndre Sandøy, så ta turen ut hit. Det er stykke å gå fra fergeleiet på Nedgården (beregn minst 30 minutter i passe rask gange - se kart nedenfor). Ta for eksempel med sykkel (noe du uansett bør gjøre på Søndre Sandøy), da rekker du både denne perlen samt alle de andre herlighetene på Søndre Sandøy i løpet av en dag.

Naturreservatet Gjølertangen består av kupert svaberg og steinlandskap fra vannkanten og inn 10 - 20 meter hvor det er tett skog av varierte trearter. Skogen her rommer blant annet fylkets største forekomster av barlind. ette treet kan bli svært gammelt, over 2000 år. Det ble tidligere brukt til buer, armbrøst, redskaper m.m. Veden er svært hard. Treet er også kjent for sin giftighet for dyr og mennesker. Men rådyret tåler giften og spiser gjerne det grønne baret om vinteren. Også på Gjølertangen finnes det mange uvanlige plantearter. En av disse er strandmalurt, Hvalers kommuneblomst. 

Det er svært gode badeforhold på Gjølertangen, ja, det er faktisk bare å hoppe uti fra hvor det måtte passe deg. God tur!

 

BESTEMMELSER FOR GJØLERTANGEN NATURRESERVAT:

- All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner - Motorferdsel på land er forbudt - -Sykling og bruk av hest er kun tillatt på eksisterende stier og traktorvei - All vegetasjon er fredet, også døde trær og busker - Dyrelivet er vernet mot skade og unødig forstyrrelse - Alle fysiske inngrep er forbudt - Teltleirer, idrettsarrangementer og andre større arrangementer er forbudt - Bålbrenning er forbudt - Etablering av nye båtplasser er forbudt (gjelder også båter på svai) Unntak – Følgende er tillatt: - Jakt, fangst og fiske etter vanlige regler - Drift og vedlikehold av eksisterende, lovlige anlegg - Beiting