Lossen - Undersjøisk kulturskatt på Hvaler

Etter 31 år i tjeneste forliste "Lossen" i en kraftig storm julaften 1717 i viken Stolen, Vesterøy på Hvaler. Illustrasjonsfoto: Susanitah

Etter 31 år i tjeneste forliste "Lossen" i en kraftig storm julaften 1717 i viken Stolen, Vesterøy på Hvaler. Illustrasjonsfoto: Susanitah

Utgravingen av «Lossen» skapte oppmerksomhet rundt Hvaler i sin tid. Det raske krigsskipet var en godt bestykket fregatt i den dansk-norske flåten, bygget av nederlandske skipsbyggermester Harmen Thiessen van der Burgh i 1684Isegran ved Fredrikstad. Danmark-Norge og Sverige hadde et spent forhold i tiden etter at skipet ble bygget, og «Lossen» var i 1717 under Tordenskjolds kommando under konfliktene med Sverige. Men det var ikke dette som senket «Lossen». Skipet forliste derimot i en kraftig storm som herjet i Nord-Europa på selveste julaften i 1717. Tusenvis av mennesker døde av flom i sør-Frankrike, mens «Lossen» og andre skip fulgte vinden nordover. «Lossen» ble satt ut av kontroll og knuste mot granittklippene i Stolen bukt. Omtrent halvparten av de 103 mannskapene omkom, mens resten kom seg i land i Papperhavn. Vraket ble ikke funnet av dykkere før 250 år senere, i 1967.

Lossen på Hvaler

Søket etter «Lossen»

Orlogskaptein Rolf Scheen fant historien om «Lossen» under et forskningsarbeid i København i 1962. Han var også sentral i arbeidet med å lokalisere vraket. I løpet av en tolvårsperiode ble det reddet inventar fra skipet, og historien rundt skipet ble samlet. Norsk Sjøfartsmuseum utførte det første store arkeologiske prosjekt under vann på restene av «Lossen». Dette var starten for et kulturminnevern under vann i Norge. Dykkere gjennomsøkte området og det ble funnet flere kanoner liggende i sanden ved Stolen. Til sammen ble det hentet opp nærmere 4500 gjenstander. På Norsk Maritimt Museum kan du se den rikholdige samlingen av gjenstander som ble funnet om bord på vraket, slik som kinesisk porselen, engelske krittpiper, knapper, treskjeer og pussig nok , mange skolester og andre funn fra et verdensomspennende nettverk av handelsvarer og kulturmøter. Det var forventet å finne flere våpendeler, men mesteparten var skipsutstyr og personlige ting, noe som forteller oss mye om livet om bord på skipet.

Norges første undervannssti for dykkere og snorklere

I 2012 åpnet Norges første undervannssti for dykkere og snorklere på vestgrensen til Ytre Hvaler nasjonalpark. «Lossen» ligger på seks meters dyp, og selve stien innebærer ingen inngrep på sjøbunnen siden skiltene er laget av steinplater som ligger på sjøbunnen. Prosjektet Nordic Blue Parks tilrettelegger kulturminner under vann i Norden ved hjelp av skilting. Målet med disse stiene er å øke bevisstheten omkring miljø og kulturminnevern, og samtidig gi publikum gode kultur- og naturopplevelser under vann. «Lossen» er et av kulturminnene Norsk Maritimt Museum har valgt å skilte i Norge, slik at dykkere kan lese om vern av kulturminner under vann og historien om skipet, samt gi informasjon om planter og dyreliv i sjøen. Mellom skiltene går det en line som er festet til granittblokkene, slik at dykkere og snorklere lett blir guidet fra skilt til skilt. Stien består av i alt fem skilt med følgende temaer: skipets konstruksjon, skipets bevæpning, kulturminnevernloven, flora og fauna. For å gjøre undervannsturen enda mer interessant kan du kjøpe en A4 plastikkplate med tilleggsinformasjon og oversiktskart fra lokale forhandlere og Norsk Maritimt Museum.

God tur til Hvalers spennende eventyr, og husk: Bare se, men ikke røre!


Hør NRK-programmet om Lossen: