Back to All Events

ÅPENT MUSEUM

Krigen i 1814 – og krigen på Hvaler

Battle of Stavern

Vi er ennå ikke ferdige med året 1814 ved Kystmuseet på Hvaler. Onsdag 12. november vil vi ta for oss krigen mot Sverige i 1814 og hva som hendte på Hvaler. Det går flere historier på folkemunne om hendelser den gangen, men hva hendte egentlig? Historikeren Trond Svandal kommer for å berette om dette.

Året 1814 har vært kjent som mirakelåret i norsk historie. Året med tre konger. Året da vi fikk vår frihet og grunnlov. Men 1814 er også året for den siste krig med Sverige. Den skulle vare i knappe tre uker, fra slutten av juli til midten av august. Den har vært lite kjent, men de militære vurderinger som ble gjort både før og under året 1814 spilte nok en viktigere rolle for utfallet av selvstendighetskampen og kampen for grunnloven enn mange tidligere har trodd. 

Krigen i 1814 utspilte seg først og fremst i Østfold. Her lå de store festningene Fredriksten og Fredrikstad. Her gikk hovedveien til Christiania, og gjennom fylket rant Glomma. Dette var viktige forutsetninger for at akkurat Østfold skulle bli scene for krigen. Den svensken flåten krysset grensen til Hvaler natten til 27. juli og krigen var i gang. Det ble kjempet mange steder i Østfold helt frem til våpenhvilen ble inngått i Moss den 14. august. Hvordan ble krigen ført? Hva fikk den å si for menneskene som var med, og for datidens østfoldinger? Hvilke hovedpersoner sto frem i dette dramaet? Og hva fikk krigen å si for den norske selvstendighetskampen som hadde blitt startet om våren?

Vil du vite mer om dette, så møt opp på Kystmuseet Hvaler onsdag 12. november kl. 19:00.

Velkommen!