Back to All Events

Åpent hus på gamle Brekke skole

Gjennom å holde "Åpnet hus" ønsker vi å gi interesserte informasjon om husets bygningsmessige standard samt orientere om det forestående arbeidet med å restaurere Hvalers første faste skole fra 1849