Back to All Events

Folkemøte om Skjærhalden - Tirsdag 2. februar kl. 18 – 20 i kommunestyresalen på Hvaler rådhus

Hvaler kommune har startet kommuneplanarbeidet for Skjærhalden. Vi inviterer til folkemøte om arealbruk i Skjærhalden generelt og følgende temaer spesielt:

  • Hvilke ønsker har vi for torget i Skjærhalden? Griff arkitekter presenterer ideer for oppgradering av torget.
  • Hva bør gjøres for å bedre trafikksituasjonen i Skjærhalden? Vi ser nærmere på løsninger anbefalt i trafikkanalyse for Skjærhalden
  • Hva definerer Skjærhaldens identitet og på hvilken måte kan vi bevare denne? Presentasjon av planer om en kulturhistorisk stedsanalyse
  • Flere tomter i Skjærhalden som er viktige for fortetting og videreutvikling mangler tilfredsstillende adkomst. Hvor skal disse ha adkomst fra?

Vi serverer kaffe og litt tilbehør. Vel møtt!