Naturens mesterverk  -  naturlige underverker på Hvaler

Svanetangen, herføl

"Det som er, er det som har vært."

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831)

 

Vær, vind, is og vann har gjort sitt arbeid gjennom millioner av år. Den siste istiden la en tung iskappe over hele Norge, og isens tyngde presset landet ned.

For omtrent 11 000 år siden ble klimaet mildere, og landet ble isfritt langs kysten. Samtidig steg havet. De høyeste toppene langs kysten av Oslofjorden ble liggende omtrent 70 meter under havflaten – som dype undervannsskjær!

 

svanetangen, herføl.

I Hvaler-skjærgården kan du oppleve et kystlandskap som har vært utsatt for få inngrep. Her er det glatte svaberg, forblåst kystskog og blått hav som møter øye. Det er flere korallrev i området, og det 1200 meter lange Tisler-revet er verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.

 

Slettevika, Vesterøy.

Morgenlyset inn over skjærgården før fugleliv og menneskemylderet våkner, er uforlignelig. Solrenningen i fire-tiden siger fram over blygrått berg som ildmørje fra en smelteovn. Noen timer senere viser det blendende dagslyset et størknet landskap av lavabergarter, granitter og syenitter som er det geologiske Østfold.

 

«Katedralen», den store jettegryten med form som et gotisk kirkevindu. Ved «Katedralen» er det et fantastisk landskap av svaberg. Nyt svabergenes alle former som istiden har skapt. 

Kystlandskapet på Hvaler er vakkert. Her finnes ikke høye tinder og dype daler, men til gjengjeld er de blankpolerte svabergene og småøyene svært så innbydende. Ikke la deg lure til å tro at geologi er lite spennende. Steinformasjonene du kan se når du hopper i land på en øy eller en liten holme, forteller at her har det skjedd mektige geologiske prosesser.

Syd på Herføl finner du mange interessante jettegryter som du kan sitte i, eller bade i som badekulp. På bildet ovenfor sees jettegryten «Katedralen», eller «Hvalgapet», som mange andre vil kalle den.

 

Store deler av Hvaler Prestegårdskog ble fredet som naturreservat i 1993 for å bevare sandfuruskogen og lågurtfuruskogen i dette området. Sandfuruskogen er den eneste forekomsten av denne skogtypen som er registrert i Øst-Norge. Naturreservatet grenser mot de to flotte badestrendene Storesand og Ørekroken, og som er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. 

 

Vi seiler i øst og vi fisker i vest. Alle gjør alltid det som er best. Havet er levende, artsrikt og rent. Over alt er det pent. 

                                                                                                                                                                                           - E. Børressen    

 

                                             

Korallene utenfor Hvaler lever på store dyp, og skaffer seg føde ved å filtrere havvannet.DEtte foto: Tomas Lundälv

Korallene utenfor Hvaler lever på store dyp, og skaffer seg føde ved å filtrere havvannet.DEtte foto: Tomas Lundälv

Det finnes flere korallrev i Hvalers havområde, og det 1200 meter lange Tisler-revet er verdens største kjente innenskjærs kaldtvannsrev.

Lophelia – byggesteinen i revene Det finnes flere arter av koralldyr i Hvalers farvann, men det er bare én som bygger rev, nemlig Lophelia pertusa. Lophelia bygger et hardt, forgrenet skjelett av kalsiumkarbonat. I enden av dette skjelettet sitter de levende dyrene og etter hvert som disse dør, blir skjelettet stående. Slik vokser revet. Veksten er svært langsom, bare én til to millimeter i året.

Man regner med at  korallrevet Tislerrevet kan være 8500 år gamle, det betyr at det begynte å vokse straks etter siste istid.