Oppmerking av gamle stier, kulturminneregistrering og bygningsarbeid er noe av det Hvaler Kulturvernforening holder på med. – Alt er basert på 100% frivillighet, sier Paul Henriksen (66), lederen i Hvaler kulturvernforening på sjette året. 

 

Med den nye Kulturleden  på Spjærøy er det nå kyststier på alle de store øyene fra Søndre Sandøy i syd til Vesterøy i nord.

Med den nye Kulturleden  på Spjærøy er det nå kyststier på alle de store øyene fra Søndre Sandøy i syd til Vesterøy i nord.

Kulturleden

I sommer sto den nye ”Kulturleden” på Spjærøy ferdig oppmerket. Det 12 km lange stisystemet er merket med både skilt, informasjons- og karttavler. Hvorfor valgte foreningen å merke nettopp disse stiene?

-        Hvaler kulturvernforening fikk ofte spørsmål fra gjester om turalternativer på Hvaler. Vi begynte å se et behov for å organisere svaret vi gav dem i et skiltet system, forteller Paul.

Dette resulterte i ”Kulturleden”, som leder besøkende til både natur- og kulturhistoriske steder på Spjærøy. Både Spjærøy kirke, området ved Brottet og Nordgården (Kystmuseet), Norges eldste Folkets hus og speidernes senter i Tredalen har nå har fått egne informasjonstavler. Men selv om oppmerkningen er ny, er ikke stiene nye.

-        Her har det gått folk i flere tiår, sier Paul og understreker at ”Kulturleden” er en del av kyststien på Hvaler.

 Med fine, nye informasjonstavler, er det nå lett å finne fram til kulturhistoriske steder på Hvaler. Foto: Ingrid A. østang

 

Dugnadsånd

Et nitidig arbeid ligger bak oppmerkingen. Absolutt alt er gjort på dugnad. For gjennomgangstonen for Hvaler kulturvernforening er nemlig frivillighet. Foreningen har ingen fast ansatte, ei heller fast driftstilskudd.

Kulturleden. Klikk på kartet for å forstørre

-        Vi er avhengige av å tjene inn pengene på annen måte. Derfor er driften av kystledhyttene, utleie av Brottet Amfi, medlemskontingent og loddsalg en nødvendighet for oss, sier Paul.

Nå er en ny kystledhytte under oppbygging, snart til glede for alle og enhver. Det er rundt 20-25 personer som står for den frivillige innsatsen i foreningen gjennom året. De bygger, har tilsyn med Kystledhyttene og holder hjula i gang. Frivillighet er også grunnmuren for at organisasjonen får penger.

Den nye kystledhytta, "mundastua", skal etter planene stå klar i juni 2016. Foto: Ingrid A. Østang

-        Vi har vært heldige og har fått meget god økonomisk støtte, ikke minst fra næringslivet, men kommunen og fylkeskommunen stiller også opp, forteller Paul. 

 

Parkert for godt i hagen til Kystmuseet Hvaler.

Bygger og samler

Kulturvernforeningen ble stiftet i 1971, da under navnet Hvaler bygdesamling.

-        I starten var det samling av gjenstander til en fast utstilling som var det primære fokuset, sier Paul.

Låven på Nordgården på Spjærøy ble knutepunktet for det lokalhistoriske arbeidet da foreningen tok over gården på starten av 1980-tallet.

Kystmuseet Hvaler

I 2004 overtok Hvaler kommune et 13 mål stort område ved Skjelsbusundet nedenfor kystmuseet fra arvtakerne etter den gamle steindriften. Kulturvernforeningen fikk driftsansvaret for området, noe som resulterte i det som i dag er Brottet, Amfigrotta og de to, snart tre Kystledhyttene. Flere andre prosjekter er i gang. Både en kystlekeplass og en museumshavn er nå under utbygging på området.

-        Vi bygger en brygge på samme sted der steinhuggerne i sin tid skipet ut stein, forteller Paul.

Brekke Gamle Skole

Foreningen har også begynt å restaurere Hvalers eldste skole fra 1849, Brekke gamle skole på Kirkeøy, et omfattende arbeid som er planlagt ferdig innen utløpet av 2019.

Les mer om Brekke gamle skole->

 

Kulturminneplan

I tillegg til alt bygningsarbeidet foreningen driver med, deltar de også i arbeidet med Hvaler kommunes ”Kulturminneplan”.

-        Kulturminneplanen skal si noe om hvilke kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som er viktig for kommunen, og hvordan disse på en best mulig måte kan tas vare på, formidler Hvaler kommune på sine nettsider. 

Brennende engasjert. Nå er det kulturlivet jeg brenner for, sier Paul, som var ordfører på Hvaler fra 2003 til 2007. Paul Henriksen har ledet Hvaler Kulturminneforening i åtte år. Foto: Ingrid A. Østang

Brennende engasjert. Nå er det kulturlivet jeg brenner for, sier Paul, som var ordfører på Hvaler fra 2003 til 2007. Paul Henriksen har ledet Hvaler Kulturminneforening i åtte år. Foto: Ingrid A. Østang

”Kulturminneplanen” har flere fokusområder, som for eksempel Hvalertuftene, Hvaler som fiske- og sjøfartssamfunn, steinhoggermiljøer og Ytre Hvaler Nasjonalpark. Planen skal vedtas innen utgangen av 2016, og som et ledd i dette skriver Paul nå,  på oppdrag fra Hvaler kommune, et historisk kapittel i ”Kulturminneplanen”. I tillegg skal Kulturvernforeningen ut i felt og registrere nye og allerede eksisterende kulturminner.

-        Det å ta vare på Hvalers historie og kultur er grunntanken til foreningen, så med dette registreringsarbeidet er vi tilbake til det vi egentlig skal drive med, sier Paul, som brenner for kulturvernarbeidet.

Kom i god julestemning , la deg inspirere av den lune og gammeldagse atmosfæren på julemarkedet som arrangeres på Kystmuseet .

Kom i god julestemning , la deg inspirere av den lune og gammeldagse atmosfæren på julemarkedet som arrangeres på Kystmuseet .

Og snart er kan du møte flere av Hvaler kulturvernforenings brennende ildsjeler. Den femte desember er det nemlig tid for Kulturvernforeningen og Kystmuseets årlige julemarked. Kom og ring både kultur og jul inn på Hvaler.

 

Visste du?

-        at på www.ut.no finner du Kulturledens turbeskrivelse?

-        at det ligger over 300 boplasser for fangstfolk på Hvaler fra middelalderen?

-        at Brottet Amfi er bygd i et gammelt steinbrudd og har plass til 500 tilskuere?

-        at den nye kystledhytta skal hete ”Mundastua” – etter Amunda Johansen, som i en alder av 61 år starte en yrkeskarriere som fergekone. Hun rodde strekningen Skjelsbu brygge til Nordgårdsbrygga ved Brottet sommer som vinter i 12 år, før hun døde i 1950.

-        at Kystledhyttene leies ut gjennom Oslofjordens Friluftsråd?


Hvaler kulturvernforening

-        ledes av et styre på syv medlemmer.

-        arbeidet består i å styrke kunnskapen om og interessen for Hvalers kultur og historie.

-        Foreningen har rundt 300 medlemmer, men ikke alle er aktive. Mange er hytteeiere.

-        Kystmuseet Hvaler, lokalavdeling under Stiftelsen Østfoldmuseene, står for driften av de museale bygningene. 


Facebook

 

Som del av utviklingen av den nye Kystlekeplassen, ble en gammel fyrlykt fra Kjøkøy nylig fraktet til Spjærøy. Foto: Ingrid A. Østang


Tidligere omtale av Hvaler kulturvernforening:


#hvalerkulturvernforeningFra 2014.

Hvaler Kulturvernforening i blomstrende utvikling

Målet til Hvaler Kulturvernforening er å skape interesse og kunnskap om kystens liv og historie. Dette er en frivillig organisasjon som ble startet i 1972, med omkring 275 medlemmer. Hvaler Kulturvernforening eier all bygningsmasse på Dypedal, inkludert Brottet og Nordgården.  

Det hviler en flott atmosfære over Brottet Amfi på våren. Det er fint å luske rundt her på denne tiden hvor det er helt folketomt og stillhet råder. Man kan jo prøve å forestille seg alle menneskene som skal fylle det fantastiske utendørsteateret i sene og stemningsfulle julikvelder. Sett deg ned på setene i granitt og skue utover scenegulvet i sand og stein. Bruker man litt  fantasi er det er så man kan høre klappsalvene og tilropene fra publikum i det fjerne.

Det er noe helt spesielt og stemningsfullt å kunne sitte utendørs i sommerkvelden og bare ta inn inntrykk fra det  som servere fra scenen. Fotograf dette bildet: Brottet AmfiDugnadsinnsats bak suksessen

- Vi har en stor ambisjon om å være et senter for museal og kulturell virksomhet Vi har et nært samarbeid med Kystmuseet Hvaler, som disponerer en del av bygningsmassen. Dette gjelder Nordgården med Låven der bygdesamlingen er, sier leder i Hvaler Kulturvernforening, Paul Henriksen.

Brottet Amfi markerer 10-års jubileum til sommeren. Dette foto: Brotte Amfi

 

Hovedinntektene til Hvaler Kulturforening kommer fra utleie av de to kystledhyttene Stenhoggerhytta og Klyven i samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd. Med dette i mente er det imponerende hvor mye foreningen har klart å skape, vi snakker om flere store prosjekter og sannsynligvis det mest omfattende kultur- og næringsprosjektet på Hvaler. Mye av suksessen bygger på stor dugnadsinnsats fra en rekke meget dyktige og høyt kvalifiserte personer, samt betydelig støtte fra en rekke næringsbedrifter både på Hvaler og i Østfold for øvrig.

 

Brottet Amfi

Arenaen Brottet Amfi er et av prosjektene som har blitt etablert gjennom iherdig arbeidsinnsats fra 2004 til premieren i 2005. Denne arenaen brukes til ulike kulturelle aktiviteter, og skuespillet «Stenhoggern» ble spilt somrene 2005, 2006 og 2007 og «Brottungær» sommeren 2007 og 2008. Nå er Brottet Amfi igjen under utvikling, med Amfigrotta som innebærer et 100 m² stort tilbygg til selve amfiet. Bygget vil stå ferdig i løpet av 2014 og vil da fungere både som garderobe for aktører i Brottet, som konsertlokale og som foredragssal. Bygget vil i tillegg ha toalettanlegg for aktører og publikum.

Billettboden viser at området ved Nordgården på Spjærøy er et sted som oser av kystkultur. 

 


Satsing på barn og unge

Ny kystlekeplass for barna bygges og skal bestå av 10 installasjoner på et område som måler 900 meter i lengde.

Hvaler Kulturvernforening satser allerede på barn og unge gjennom barneteateret i Brottet, men er nå godt i gang med å bygge en kystlekeplass for denne gruppen. Dette prosjektet innebærer lekeapparater som følger en naturlig løype i terrenget i museumsområdet bestående av Nordgården, havnen med båter og Brottet amfi. Med et mål om 10 installasjoner over en distanse på ca. 900 meter skal kystlekeplassen få barn og unge til klatre, balansere og utfordre kroppen på nye måter, mens andre installasjoner skal også formidle noe av den lokale Hvalerhistorien, som en hest og vogn til bonden, båt/styrhus/fyrlykt til fiskeren, og taubaneheisanretning til steinhuggeren. Det planlegges også en gapahuk med bålplass og benker. Med sin unike beliggenhet vil kystlekeplassen være tilgjengelig både fra sjø og land.

Et annet prosjekt foreningen er i gang med er ’den optiske telegrafen’. Arbeidet har pågått siden september i fjor, der det er jobbet med en modell av den optiske telegrafen som sto på Skjelsbuveten fra 1808 til 1814. Modellen vil bli «åpnet» 25. mai i år på Skjelsbuveten.

Videreutvikling av Hvalers kystkultur

I havneområdet nedenfor Brottet er det planer om å utvikle et bryggeanlegg med navn Museumshavn, både med tanke på tradisjonsbåter og gjestende båter til området. I tillegg er det regulert for etablering av ulike typer museumsbygg (losvirksomhet, fiskeri, stenhogst). Dette er et svært krevende prosjekt både i forhold til økonomi og fagkunnskap. Foreningen startet i 2013 med å kartlegge bunnforholdene i området og er et arbeid som pågår videre nå i 2014.

 

Nyskrevet musikkspill i forbindelse med jubileumsåret

Vi må også nevne at foreningen er i gang med arbeidet med vern av den gamle skolen på Brekke, Hvalers første faste skole fra 1848, og skilting og informasjon i området Dypedal. Alle er de prosjekter som vil ha stor betydning for lokalsamfunnet på Hvaler og ferierende gjester. Sommeren 2014, året da Brottet vil ha sitt 10-års jubileum, vil 200-års feiringen for grunnlovsjubileet stå i fokus i et nyskrevet musikkspill. Igjen er det parhestene Hans Petter Thøgersen og Svein Gundersen som står bak et stykke det stilles store forventninger til. 

 

 

KARTBILDE: © GOOGLE


Arrangementer 2014 i regi av 

Hvaler Kulturvernforening

Midtsommer-konsert i Brottet

For alle dem som gleder seg over Bjørnar Spydevold og Erik-Andre Hvidstens sang og gjøglerier, blir det et flott møte med disse to fredag 20. juni kl 19:00. Med seg har de Kari Stokke, Maria Spydevold og Odd-Erik Hansen (gitar). Etter konserten blir det tradisjonen tro bål på stranda. 

Sommer i Brottet med Thorbjørn Egner

 

Sommeren 2013 gjestet familieteateret  «egal Teater» Brottet for første gang med Norges kanskje mest kjente barnestykke Karius og Baktus.  Det er hyggelig nå i Brottets jubileumssesong å hilse egal Teater velkommen tilbake, ikke bare med en, men med fire dager på scenen. I tillegg til to dager med tanntrollene Karius og Baktus, vil vi i år også få to oppsettinger med en egen Egner Cabaret. Slik det ser ut nå,  vil Thørbjørn Egner stå på plakaten følgende dager:

28. juni – Karius og Baktus                                                                                                                    29. juni –  Egner Cabaret                                                                                                                        6. juli – Karius og Baktus                                                                                                                        9. august Egner Cabaret

 Spilledatoer for «Frihetsspranget» sommeren 2014

Gjør deg kjent med forestillingen allerede nå – Les synopsis av forestillingen her: Synopsis – Frihetsspranget

Onsdag 16. juli kl 20:30 -Premiere                                                                                                       Søndag 20. juli kl 20:30                                                                                                                 Onsdag 23. juli kl 20:30                                                                                                                     Fredag 25. juli kl 20:30                                                                                                                   Onsdag 30. juli kl 20:30

Mulige ekstraforestillinger vil bli annonsert senere

Musikkspillet «Frihetsspranget» – årets jubileumsforestilling i Brottet

Handlingen i “Frihetsspranget” utspilles i det begivenhetsrike året 1814, hvor det svenske angrepet startet på Hvaler sist i juli.  Forestillingen bruker den dramatiske Norgeshistorien og prins Christian Frederiks skjebne som bakteppe for handlingen. Spent opp mot denne historiske ramme møter vi forestillingens hovedperson; den 20 år gamle Hvaler-kona Alida.  I opptakten til krigen mister hun sin mann i mobiliseringen. Da hun vil føre mannens fiskeprosjekter videre, erfarer hun at den nyskrevede Grunnloven på langt nær er klar for kvinner på den offentlige arenaen. Det blir en hard kamp hvor Alidas frihetssprang blir satt på prøve. 


”Frihetsspranget" har premiere onsdag 16. Juli og spilles i to og en halv uke til 3 august.  Det er en nyskrevet musikalforestilling med tekst av Hans-P. Thøgersen, musikk Svein Gundersen og regi Ole-Hermann Gudim Lundberg. På scenen et femtitalls aktører inklusive nærmere tyve fra barneteateret Brottungær.
 

Husk årets julemarked på Kystmuseet 7. desember kl 12:00 – 15:00

 


Følg Hvaler Kulturvernforening på deres hjemmeside HER