Kyststien på Spjærøy - "Kulturleden" - Hvalers nyeste kyststistrekning

Kulturleden - Spjærøys første kyststi

Tekst: Visit Hvaler

Kyststiene på Hvaler har inntil i år hatt løyper på Søndre Sandøy, Kirkøy, Asmaløy, og Vesterøy. At øya Spjærøy med sine mange og rike kulturminner ikke hadde en egen kyststi har i alle år vært et stort mysterium for oss friluftsinteresserte på Hvaler. Det var derfor stor glede blant tur- og friluftsinteresserte da Hvalers nyeste kyststi åpnet på Spjærøy tidligere i år.


Hvaler Kulturvernforening tok på seg oppgaven med å lage og tilrettelegge kyststien på Spjærøy. En enorm dugnadsinnsats av kulturvernforeningen har ført til at kyststien på Spjærøy endelig ble opprettet. Den nye kyststien som har fått det treffende navnet; Kulturleden, består av en løype med svært mange kulturhistoriske innslag der den snor seg gjennom landskapet på nordre og midtre del av Spjærøy


Kulturleden

Tekst: Paul Henriksen / Hvaler Kulturvernforening
 

Kulturleden er en rundløype på ca 8 km, med "avstikkere" til bl.a. Brottet amfi og Torvmyra er den totale lengden rundt 12 km. Om vi tar utgangspunkt i parkeringsplassen ovenfor kystmuseet , er det naturlig med et besøk på Kystmuseet Hvaler kun 100 m unna. I sommersesongen er det utstilling på låven, i tillgg til at det er tilrettelagt for barn i området (kystlekeplassen). Kystmuseet Hvaler er en lokalavdeling av Østfoldmuseene.

Få hundre meter nedenfor kystmuseet ligger Amfiteateret Brottet, bygget på dugnad i 2004/2005. Her oppføres det musikkspill på sommerstid, de fleste med historisk tilknytning . I dette idylliske området ved Skjelsbusundet ligger kystledhyttene Stenhoggerhytta og Klyven ( den tredje bygges høsten 2015), brygge med tradisjonsbåter og historiske bygg (smie) fra perioden med stenindustri i området 1895 - 1980. Ønsker du å bo på en av de idylliske hyttene, gå inn på nettsiden til Oslofjordens friluftsråd. Både ved kystmuseet og i standområdet ved Brottet er det bygget installasjoner/apparater for lek og moro (Kystlekeplassen). Det er bord og krakker i området samt grill/bålplasser.

Videre gjennom kulturlandskapet Dypedal,  passerer vigamle Spjærøy skole, Sjømannslokalet og Spjærøy kirke (1891) der det også er gode parkeringsmuligheter. Ved Spærøy kirke går turen videre sørover gjennom "urskogsområdet" Lindalen. Vel gjennom Lindalen kan vi ta en avstikker til Torvmyra, et område der det ble tatt ut torv til brensel på 20-tallet. Selv om det er lagt ny bro ut i våtmarksområdet er det viktig å ha godt skotøy/støvler når turen går til Torvmyra.

Ute av Torvmyra og tilbake i Lindalen går vi sør-østover mot campingplassen på Sand for så å dreie nordover langs Asmaløysundet til Basto og Sydengen nord på Spjærøy. På Sydengen har vi to alternative traseer ; en mot Norges eldste Folkets Hus (1898), eller via Myrvoll (campingplass/bademuligheter) og Tredalen der Norsk Speiderforbund har sitt leirsted ved Skjelsbusundet. Langs denne ruta er det flere gode bademuligheter.

Fra Tredalen følger vi kyststien tilbake via Bekkene ( krysset ved fylkesvei 108) til parkeringsplassen overfor kystmuseet.

Kulturleden Spjærøy, en del av kyststien på Hvaler, er finansiert av Østfold fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Det praktiske arbeidet er ledet av Hvaler kulturvernforening.

Kart kulturleden kyststien Hvaler

Kyststien på Asmaløy

Asmaløy er et godt utgangspunkt for fotturer. Du har mange turmuligheter på de små skogsstiene som fører rundt hele øya. Kyststien på Asmaløy starter på Åsebu ved Hvalers hovedbilvei. Herfra fortsetter stien langs det idylliske Asmalsundet og ned til Brattestø hvor vi møter på turens første attraksjon, Pikesten fyr. Stien fortsetter forbi Pikesten fyr og videre sørover, her er det et fantastisk friområde med frodige enger, kystlyngheier, rullestein og en av Havalers største sammenhengede svabergområder. Sørvestsiden av Asmaløy er en gullgruve for den som er interessert i botaniske eller geologiske sjeldenheter. Ta med en infobok om flora, og fuglebok også! Blomsterprakten er spesielt stor om forsommeren. Er du heldig kanskje du finner den svært sjeldne Honningblomsten. La oss

Magisk stemning ved Pikesten fyr på Asmaløy

Magisk stemning ved Pikesten fyr på Asmaløy


Ved Pikesten og Svarteberg er sporene etter istiden svært tydelige. Det ytre raet er synlig med store mengder rullestein. Blant rullesteinen er det mange sorters stein, ikke bare granitt, ettersom innlandsisen har fraktet stein over store avstander. Hvalskrottfjell og skuringsstriper viser hvilken retning isen har hatt.


Vi fortsetter videre over svabergfjellene på Svarteberg og etter hvert møter du på et inngjerdet område med egen port.  Du har lov å gå inn på dette sjeldne og vakre strandengområdet. Dette er Skjellvik og Huser strandengområde. I Skjellvik - Huser området pågår skjøtseltiltak for å ivareta det åpne og vakre strandeberglandskapet langs sjøen. Området er inne i en sterk gjengroingsfase. Det er derfor nødvendig å sette inn tiltak for å hindre gjengroing.


Skjellvik og Huser området på sørvestre Asmaløy er det området i Østfold med flest truede og sårbare planter. Beiting av området vil holde vegetasjonen nede og bidra til at sjeldne plantesamfunn som er avhengig av slått eller beite på ugjødslet mark ivaretas. Mye av busk- og trevegetasjonen vil bli ryddet. Kviger, sau og hest vil beite i området. Dyrene er ikke sinte, men kan være nysgjerrige. Ferdsel i området er tillatt. Av hensyn til dyr på beite og dyrelivet generelt minner myndighetene om båndtvang for hunder. Husk å lukke grinden! Hvaler kommune håper tiltaket vil medføre en berikelse for området, og ber om forståelse for at ferdsel må skje med hensyn til dyr på beite. Inngjerdingen av området er en del av forvaltningsplanen for Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Vikerhavn

Vikerhavn


Følg stien over strandengen på nordsiden av Skipstadkilen. Ved Huserstøet passerer du et skipsvrak som setter fantasien i sving hos både barn og voksne. Følg strandlinjen og etter hvert stien forbi Skipstadkilen og Vikerkilen. Begge kilene er grunne viker med et svært rikt fugleliv. Etter Vikerkilen beveger du deg opp på Vikertangen. Fra det høyeste punktet på Vikertangen er det fin utsikt både mot nord, over svabergene og mot sør over havet. Terrenget på Vikertangen består av knauser med kløfter, og svaberg. Det tidligere militære området her er ikke inngjerdet, men har en bygning og radarmast, Vikertangen radarstasjon, som disponeres av Kystverket. Staten eier omkringliggende områder. Fristende område for solbad og fiske. På utsiden av Vikertangen ligger den populære Skinnarholmen. Her er det fint å bade fra land. Vi må ha båt for å komme ut på holmen. Legg også spesielt merke til stranden som er helt blå av blåskjell på Skinnarholmen. Navnet er fra den gang det bodde en «skinner» her, en håndverker som arbeidet med pels og skinn.

Asmaløy har Norges største registrerte antall sommerfuglarter.

Asmaløy har Norges største registrerte antall sommerfuglarter.


Bak radarstasjonen dreier landskapet østover og vi ankommer Vikerhavn. I Vikerhavn er det en god havn med molo og en blanding av helårs- og fritidshus. Boligene her glir flott inn i det karrige landskapet, og det er fint å bare rusle rundt på grusveiene her. Landskapet her ute er åpent og vakkert. Området ved Vikerhavn er preget av svaberg med lav og spredt vegetasjon, så her har du flott skue ut til havet. Fra Vikerhavn kan du enten gå samme rute tilbake til Brattestø, eller ta stien som går lenger inn i landet, men hvor du ikke er lenger unna kysten enn at du tidvis på turen har utsikt ned til havet og strandområdene. Flott tur dette også!

Kyststien på Søndre Sandøy

På Søndre Sandøy vil vi anbefale deg at du tar med sykkelen. Her på den bilfrie øya er det så mange store og små stier som ville tatt dagevis å gjøre seg kjent med, så her kommer sykkelen til sin rett.  Kyststien på Søndre Sandøy er bare en liten flik av det store nettverket av stier på Norges mest skogkledde øy. Kyststien starter på øyas fergeanløp i sør, Nedgården. Fra fergekaien passerer du etter omtrent 200 meter øyas spisested og kunstgalleri. Kyststien gjør herfra en sløyfe på den sørlige delen av øya (ca. 3,5 km). Kyststiens rute veksler mellom å slynge seg gjennom skogområder, jordbrukslandskap og ned til vakre sandstrender.

Søndre Sandøy

Selv om øya er Norges mest skogkledde øy skifter landskapet ofte og kjapt når du sykler på øya. Grønne enger og åkerlandskap, staselige hvite trevillaer fra 1800-tallet og røde båthus, skog som dufter deilig av barnåler, sandstrender og åpent skjærgårdslandskap med nakne svaberg og holmer – gjør sykkelturen til en idyllisk opplevelse.

Hjertestien er en 3 km tursti som går gjennom dype kløfter og skog fram til badestranden i Gjøvika. Kløverstien er en 3 km lang kulturlandskapssti. Den går rundt Rød til badestranden og teltplassen på store Stuevik

Kyststien på Kirkøy

Stien starter på Skjærhalden torg og går gjennom gammel trehusbebyggelse og vestover mot Homlungen fyr. Fyrstasjonen ligger på en holme rett utenfor kyststien. Videre fortsetter stien ned mot friområdet Storesand, som er Østfolds flotteste badestrand. I sommersesongen er det strandkafé her. Stien fortsetter vestover og gjennom den gamle furuskogen i Prestegårdsskogen naturreservat til neste sandstrand og friområde, Ørekroken. Går du helt nede i strandkanten på sandstranden i Ørekroken vil du finne mange fine skjell. Stranden er en av de mest populære stedene på Østlandet for wind-surfing. På strandengen bak er det mange innsekter, blant annet sommerfugler.

Kyststien på Kirkøy starter i Hvalers hovedstad - Skjærhalden

Kyststien på Kirkøy starter i Hvalers hovedstad - Skjærhalden

Stien fortsetter mot Rødshue, men gjør gjerne en liten omvei ned til blåskjellbankene på stranda i Tobakksbukta. Ytterst på Rødshue finnes gamle stenbrudd etter steinhuggerne. Hvaler Kunstforening har dessuten i samarbeid med Hvaler Rotary utviklet et internasjonalt kunst- og kulturmiljø på området, med en skulpturpark. Monumenter og installasjoner er satt opp langs stien.

På stenbruddets gamle sti går Kyststien helt frem til den tidligere utskipsningshavnen ved Grønnebakke og østover opp mot Hvaler tunnelen.  På veien tilbake til Skjærhalden går kyststien inne i skogen. Landskapet skifter karakter i et blunk fra forblåst kyst til høyreist og lun skog.

Kirkøy har en rik historie med minnesmerker fra skiftende epoker;  bronsealderrøyser, hustufter fra middelalderen, middelalderkirke, naturreservat, rester fra steinhoggervirksomhet.

Grønnebakke

Grønnebakke

På Hvaler er det foreløpig kun på Søndre Sandøy, Kirkøy, Asmaløy og Vesterøy at den offisielle Kyststien eksisterer. Det offisielle kyststi-nettverket på Hvaler består ikke av så mange kilometer som man kanskje kunne forventet i et så stort friluftsparadis. På Hvaler-øyene finnes stier langs kysten som har vært der i flere hundre år og det er disse gamle stiene som er i stort flertall. Da er det vel av mindre betydning for friluftsopplevelsen om stien er merket med blått skilt eller ei. Vær så god, forsyn deg med det flotteste turlandskap du kan tenke deg.

Kyststien på Vesterøy

Tidlig på i Guttormsvauen.

Å gå kyststien på Vesterøy er en tur som byr på det meste et ekte turhjerte kan begjære. Her ser du Hvaler i et ”nøtteskall” og det beste av hva Norge kan by på av skjærgårdsnatur.

Kyststien går fra parkeringsplass ved Kuvauen (skilt merket P-plass Kuvauen). På parkeringsplassen blir du møtt av stort informasjonsskilt som forteller om både nærområdet og Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Kyststien starter i enden av parkeringsplassen og stien går inn i en veldig tett og gammel skog bestående både løv- og grantrær. Etter omtrent 5 minutter åpner skogen seg og du befinner deg ute ved havet. Nå er du ved de fredede sjøbuene i Kuvauen. Kuvauen er en smal kile med flere små sandstrender godt beskyttet mot vinden. Innerst på østsiden av kilen har Riksantikvaren valgt å frede et idyllisk sjøbu­miljø med båtfester og brygger som er ganske enestående i dagens Hvaler. Den eldste bua ble bygget så tidlig som i 1871 og den siste på midten av 1930-tallet. Kuvauen var havn for både fiskere og loser.

 

 

Guttormsvauen

Guttormsvauen

Ved det bratte berget på innsiden av sjøbuene snor kyststien seg opp til toppen av berget. Når du kommer opp på berget får du en herlig belønning i en fantastisk utsikt utover havet og et enormt svaberglandskapet som strekker seg ut i havet så langt øyet ser. Her ser du også Færder fyr i vest og Torbjørnskjær fyr i syd. Stien fortsetter i det åpne landskapet som består av stein, lyng, kratt og noen dype kløfter her og der ispedd med noen små viker som må tåle støyten fra de friske bølgene som skyller over strender og klipper. Etter hvert kommer stien ned til den flotte halvmåneformede sandstranden på Guttormsvauen. Her er det godt tilrettelagt for telting, helt gratis selvsagt – året rundt.

Et slikt landskap er typisk for kyststien på Vesterøy. Her fra litt syd for Kuvauen.

Et slikt landskap er typisk for kyststien på Vesterøy. Her fra litt syd for Kuvauen.

Gunn Barm i Fjordfisk sin fisk- og sjømatbutikk i Utgårdskilen kan det med å friste slitne turgjengere.

Gunn Barm i Fjordfisk sin fisk- og sjømatbutikk i Utgårdskilen kan det med å friste slitne turgjengere.

Ved Guttormsvauen er landskapet slik vi forbinder med Hvaler

Ved Guttormsvauen er landskapet slik vi forbinder med Hvaler

Ta med deg nistepakken og noe godt å ligge på, da kan du ha den piknik i verden. 

Ta med deg nistepakken og noe godt å ligge på, da kan du ha den piknik i verden. 

Fra sandstranden skyter stien retning nordover og inn i en løvskog full av svartor med tilhørende våtmarksområde. Inne i skogen starter stien å stige opp på et nytt berg og nedenfor berget en lomme med åkerlandskap og småbruk (kontrastene er store på Vesterøy), du er nå kommet ned til Barm. Stien fortsetter herfra sydover på grusvei i skogen. Grusveien stopper ved innkjørselen til en hytte, og ny sti herfra fører deg ned til vannkanten og stien går herfra langs vannkanten nesten helt til du ankommer Utgårdskilen. Vel fremme i fiskehavnen i Utgårdskilen slutter kyststien og et flott tureventyr på vesterøy er over.