Heia

Heia ligger lav og gråbrun ute ved de ytterste grensebøyene. Tisler og Herføl er de siste skansene i Norge vi observerer før vi krysser riksgrensen mot Sverige. Herføl er den siste av Hvalerøyene i sydvest, og Tisler er den nest siste utpost mot Skagerrak på norskesiden. Den siste er øya Heia. En tur ut til Heia må skje i egen farkost Den lille øya eller holmen er ikke noe spesiell i seg selv, men belønningen er at det er spektakulært å vite at man er i Norges sydøstligste område, og uansett hvor du snur deg er det havet som råder. Fiskere fra Herføl satte opp fem eller seks hytter her ute. Restene av hyttene kan ses i bukta. Aktiviteten skal ha vært særlig stor i 1870- årene, da «ukependlere» både fra Norge og Sverige drev hummerfangst i området. På Heia er det en stor varde med kors på toppen, og to mindre varder. Dessuten er det en redningshytte for skipbrudne, og en restaurert signalkurv på vippearm, der skipbrudne kunne tenne bål for å signalere at her var folk som trengte hjelp. Redningshytta er bygget av stein og var tidligere en fiskehytte. Steinhytta ble gitt til Redningsselskapet til bruk for nødstedte etter at «Savanna» forliste julen 1896 og 5 overlevende kom seg i land på holmen. Det fortelles også at en eneboer holdt til på Heia i en lang årrekke engang i forrige århundre. Han var visst nok fra Kråkerøy og ble kalt Ole Stråsen på Heia. Det ble fortalt han kunne trolle og at det var kjærlighetssorg som fikk han til å søke ensomheten.

Heia Hvaler