Museer på Hvaler

Hvaler er et øyrike med en svært lang historie med kystkultur.Havet og båten har en svært lang historie på Hvaler. Hvalerøyene var antakelig noe av det første som ble befolket da denne delen av Skandinavia ble isfritt. Vi tenker oss at jegere og samlere fulgte etter isen nordover og livnærte seg av det som fantes av fisk, sjødyr, fugl og vilt. Hvalers to museum er Kystmuseet Hvaler og Frøkengården og begge museene formidler historier fra flere av epokene til Hvalers rikholdige historie.Her kan du lese Østfoldmuseenes innholdsrike program for 2016 ->