Viktig melding fra Staens Vegvesen til alle som ferdes på veien ut til Hvaler:

Kjøkøysund bru, retning Hvaler. Puttesund bru kan skimtes til høyre i bildet. © GOOGLE EARTH

Fra og med 24. mars 2014 innføres vektbegrensning over Kjøkøysund bru på fylkesveg 108 mellom Kråkerøy og Kjøkøya. Maksimal tillatt totalvekt blir 32 tonn. Dette innebærer at tyngre vogntog og semitrailere ikke kan passere over brua. Lette kjøretøy, personbiler, busser og lastebiler kan fortsatt benytte brua som normalt.[05.03.2014]

Det gjennomføres rutinemessige inspeksjoner av tilstanden på alle bruer langs riks- og fylkesvegene. Etter siste inspeksjon på Kjøkøysund bru ble det avdekket behov for å begrense tillatt totalvekt over brua.

Kjøkøysund bru ble bygget i 1970 og årenes trafikkbelastning har ført til slitasje. Vi må derfor innføre vektbegrensning over brua for å redusere ytterligere belastning og slitasje fra tyngre kjøretøy. Tillatt totalvekt for kjøretøy som skal passere over brua settes derfor ned fra 50 til 32 tonn. (Aksellasten er ikke av betydning). Vektbegrensningen trer i kraft 24. mars 2014. Det vil bli skiltet ved brua, og annonsert i Fredriksstad Blad, Demokraten og Sarpsborg Arbeiderblad.

I tillegg til å innføre vektbegrensning vil asfalten på brua bli frest ned til et minimum for å redusere bruas egenvekt. Ved å gjennomføre disse tiltakene vil det fortsatt være helt trygt å ferdes over brua.

Lette kjøretøy, personbiler, busser og lastebiler blir ikke berørt av vektbegrensningen og kan bruke brua som normalt.

Omlasting

Kjøretøy med totalvekt over 32 tonn må selv sørge for omlasting på egnede steder. I enkelttilfeller kan det være mulig å få dispensasjon fra vektbegrensningen for transport av et udelbart kolli (spesialtransport). Dette vil i så fall skje ved sentrisk kjøring med ledebil.

Søknad om dispensasjon sendes per epost til: disp.spesialtransport@vegvesen.no

I tiden fremover vil det bli gjennomført flere vektkontroller ved brua.

Varighet 

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen er i gang med å utrede om Kjøkøysund bru skal rehabiliteres eller om det bør bygges en helt ny bru. Uansett hvilken løsning som viser seg å bli den mest hensiktsmessige vil planlegging av videre arbeider og finansieringsavklaringer ta lang tid. 

Vektbegrensningen på 32 tonn over Kjøkøysund bru vil derfor gjelde i flere år fremover. 

Vi beklager ulempene dette medfører for trafikanter, næringsdrivende og beboere i området.

Kjøkøysund bru ligger på fylkesveg 108, mellom Kråkerøy og Kjøkøya, på strekningen mellom Fredrikstad og Hvaler.

Kjøkøysund bru er den nest siste broen du kjører over for å komme bilveien til Hvaler. © GOOGLE EARTH

Kjøkøysund bru er den nest siste broen du kjører over for å komme bilveien til Hvaler. © GOOGLE EARTH