Gammel hageplante skal utryddes på Hvaler

NRK Østfold skriver 18. september: Kanadagullris skal utryddes på Hvaler. Kommunen og Fylkesmannen går sammen om å fjerne planter som har frødd seg utenfor hager.

Kanadagullris skal utryddes på Hvaler. Kommunen og Fylkesmannen går sammen om å fjerne planter som har frødd seg utenfor hager.

– Det er jo en kulturplante som har vært innført og som har vært og fortsatt er brukt i hager. Og det er hyggelig. Men da burde vi kanskje ta litt ansvar og holde den i hagen vår også, sier Åsmund Fjellbakk i Fylkesmannens miljøvernavdeling i Østfold.

Det er en del slike planter som er importert til landet for bruk i hager. Når de sprer seg utenfor hagene, kan de fortrenge arter som hører hjemme i naturen. I verste fall kan de fortrenge rødlistede arter.

Sprer seg med vinden

Åsmund Fjellbakk.

– Den er til forskjell fra mange av de andre fremmedartene vi prøver å bekjempe slik at den sprer seg med vind. Det betyr at den kan etablere seg i områder forholdsvis langt fra der det står andre bestander, sier Fjellbakk.

Hageeiere som ønsker å bli kvitt stauden, kan få hjelp til dette. Og det de kan gjøre selv er å plukke av frøstammene i etterkant av blomstring, slik at den ikke står og frør seg innover i naboområder.

Små, gule blomster

Kanadagullris kan bli halvannen meter høy. Den har en samling med bitte små gule blomster og står i fullt flor nå på sensommeren.

Nå vil Fylkesmannen og Hvaler kommune luke, og eventuelt sprøyte, for å bli kvitt kanadagullris der den har etablerte seg utenfor hager på Hvaler.

– Det er fordi det der er såpass få bestander. Den er ikke så massivt utbredt i disse områdene, slik den eksempelvis er rundt Fredrikstad/Sarpsborg. Så det er faktisk mulig å gjøre det med overkommelige midler. Samtidig er det områder som har relativt høy tetthet av rødlista arter og verneområder. Det er mange flotte naturperler for friluftsliv som vi gjerne vil se at kanadagullris ikke rykker inn i, forklarer Fjellbakk.