Tar opp igjen planer om 60 leiligheter på Stokken

Ordfører Eivind N. Borge vil børste støv av planene om en stor utbygging på Stokken, ved inngangsporten til Hvaler.

Borge og Fremskrittspartiet, som er det desidert største partiet på Hvaler, vil ta opp saken igjen i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen. Dette arbeidet pågår nå.

LES OGSÅ: Vil bygge hotell og 60 leiligheter

Kommunen fikk ved forrige korsvei trøbbel med fylkesmannen.

Men Borge tror at det er nye holdninger og større muligheter for gjennomslag etter regjeringsskiftet.

Terrasserte blokker

– Vi har tidligere pratet om terrasserte blokker på Stokken, med farger og utforming som gjør at prosjektet vil skli godt inn i terrenget.

 Hvis vi greier å lansere et virkelig attraktivt leilighetsprosjekt, vil vi greie å trekke til oss folk som legger igjen mye skattekroner i kommunen

- Sist gang var det snakk om 50–60 nye leiligheter på Stokken, sier Borge.

– Hvis vi greier å lansere et virkelig attraktivt leilighetsprosjekt, vil vi greie å trekke til oss folk som legger igjen mye skattekroner i kommunen. Det skal ikke så mye til før det blir merkbart, sier Borge.

Passer med turistsenter

Han nevner at det også vil passe med turistsenter på Stokken, parkeringsplasser i fjellet, kafé og restaurant.

– Vi vil også få en gevinst ved at båtene i vinteropplag kan plasseres inni fjellet – i stedet for å ligge godt synlig, sier han.

Borge mener prosjektet passer veldig godt sammen med de planene Hvaler kommune allerede jobber med; ny gang og sykkelvei langs fylkesveien.

– En utsprengning på Stokken betyr at vi får gratis fyllmasse for bygging av ny gang og sykkelsti fra Stokken og videre mot Vesterøy, sier Borge.