«I ælle år» – kapitler av Hvalerhistorien sett på skrå

Hvaler Kulturvernforening skriver;

Om vi ser på dagens mangesidige debatt om Hvalersamfunnets fremtid, så preges den av saker med navn som «ny kommunestruktur», «skolesaken – en felles skole», «Skjærhaldenplanen» og spørsmål om hva slags «næringsutvikling». I så måte er dette i tråd med den debatt vi har hatt så lenge Hvaler har eksistert som egen kommune (1837). Nok er det å nevne de heftige debattene om hvem som skulle betale for losens arbeid eller for vedlikehold av veiene på øyene, om vi skulle ta oss råd til fast skole, si ja til telefon og strøm, samle skolene på tvers av øyene eller si ja til bro eller tunnel – for å nevne noe.