Byggvarehus / Bygg og anlegg / Håndverkere / Snekkere / Murer

BYGGMAKKER SKJÆRHALDEN

 

Adresse: Lammenes, 1680 Skjærhalden.

Telefon: 69 379 129 Hjemmeside: byggmakker.no


Dramstad AS

Adresse: Kjølholtveien 114, 1680 Skjærhalden.

Telefon: 482 17 970

E-post: post@dramstad.as

Graving, drenering, trefelling, granittmurer, minidumper. 
Fjerning av fjell og "problemsteiner". Salg av masser og granitt.

Dramstad Hvaler

Glenn A. Martinsen

GRAVESERVICE - TRAKTORTRANSPORT - GRUNNARBEID - VA - LANDSKAPSUTFORMING - TRANSPORT I TERRENG - TREFELLING

Telefon: 977 82 958

E-post: Glandrew@online.no

Utfører alt av graving og transport med traktor, også i terreng. 
Opparbeidelse av hage, drenering. Levering av subbus, pukk,
jord o.l. Arbeid utføres også på øyer uten veiforbindelse.

Godkjent for ansvarsrett


Hvaler Fjellsplitting

Telefon: 69 37 97 98 / 957 67 886

Fjerning av fjell uten spregning.


Byggmester Lasse A. Tveit

Adresse: 1680 Skjærhallen.

Telefon: 69 37 90 80. Faks :69 37 90 89

E-post: tveit@bygglat.no


Byggmester Ole-Johan Pettersen

Adresse: Rød 1684 Vesterøy.

Telefon: 69 37 74 55 / 909 10 602

E-post: Ole-Jop@online.no

Utfører alt innen nybygg, tilbygg og reahabilitering.


Byggmester Robert Holt

Adresse: Øvre Utgård, 1684 Vesterøy.

Telefon: 69 37 72 59 / 412 75 157

E-post: robeholt@online.no


Kjell Holt

Adresse: Utgård, 1684 Vesterøy.

Telefon: 69 37 71 72 / 911 93 60


Pedersen Bygg og Rehab

Adresse: Skipstad 2, 1684 Vesterøy.

Telefon: 39 37 63 41 / 913 94 880

E-post : rubenpdrsn@gmail.com


Tømrer Terje Nilsen

Adresse: Papper, 1684 Vesterøy.

Telefon: 906 92 004

E-post: tntomrer@online.no


MURER

Kristiansen Murerservice

Adresse: 1680 Skjærhalden   <>   Telefon: 69 37 90 52 / 913 90 611

E-post: paal-mur@online.no


Kirkøy Maskinentreprenør

Ed brygge, 1680 Skjærhalden   Telefon 900 50 103


SVEISEARBEIDER

Lars Egil Lande Mek & Sveis

Adresse: Skjelsbu, Vesterøy.

Telefon: 69 37 66 18 / 918 83 897. Fax: 69 37 66 19   E-post: lelande@online.no

Sveisearbeid, og mekanisk vedlikehold.


BYGGMESTER LARS-ERIK NYBØLE

Kroken 13,  1684 Vesterøy


Christer Berntsen Bygg og Tømrermester

Mobil:908 66 987

Besøksadresse:Kjølholtveien 98, 1680 Skjærhalden

Postaddresse:Postboks 24, 1682 Skjærhalden


Byggmester Bernt Sandstrøm

   Teigen, 1680 Skjærhalden   Telefon  69 37 97 34


HVALER HÅNDVERK AS

Telefon 99546229       99546229                                    Åsen 2 1684 VESTERØY


Byggmester Geir Morten Olsen

Sofus Sørensens vei 11
1671 Kråkerøy

Geir Morten Olsen +47 971 15 900
Jørgen Hansen +47 930 33 913


 

FREDRIKSTAD SNEKKERSERVICE AS       

Telefon 97107030       97107030                 Adresse:  Utgårdsveien 27         1684 VESTERØY


 

NORDTUG BYGGSERVICE AS            

Telefon 90031218       90031218       

Norderhaugveien 62 1684   VESTERØY


 

ØSTFOLD BYGGTAPETSERING AS 

Telefon 69377779       92893949                                    

Norderhaugveien 2 1684 VESTERØY


BYGGMESTER HANS TROND NILSEN AS   

Telefon 40458566       40458566                                    

Skjelsbu Industriområde      1684 VESTERØY


Løvholms Mur & Vedlikehold

Telefon 900 64 674


Pettersen & Dahl AS

www.pettersenogdahl.no     Telefon 986 68 036  -   480 54 055    post@pettersenogdahl.no