Riding


Det opplyses dessverre om at det ikke er tilbud om riding sommeren 2016

Riding på Asmaløy, for stor og små hver dag i hele sommer, samt helger ut over sommersesongen etter behov. Det koster kr 120 pr. time. Det går mest i tur riding, men det gis også mulighet for undervisning på bane. For mer informasjon, kontakt med Pia på tlf 476 68 077