Spjærøy

Øya Spjærøy er plassert mellom øyene Vesterøy og Asmaløy. Spjærøy er bare 8 km² stor, ca. 5 km lang og 2 km på det bredeste. Selv om den lille øya er liten har den mye å tilby den friluftsinteresserte, men også den som er opptatt av kystkultur og Hvalers historie.

Vinter på Spjærøy. Det er ennå en god stund til sommeren skal feste grepet om Hvaler-øyene, men det er utvilsomt et vakkert syn når skjærgården på Hvaler er kledd i hvitt. Her fra Spjærkilen på Spjærøy. Samme stedet om sommeren sees nedenfor. Foto ©: Eirik Dahl / Dahl Media Photography


Foruten den flotte naturen på Spjærøy kan man vel si at øyas største attraksjoner er Kystmuseet og Brottet amfi. Begge attraksjoner har tilknytning til hverandre og de ligger like ved siden av hverandre i et område som er fullt av rester etter steinhoggervirksomhet på Hvaler, samt kyskulturen som har virket her i flere hundre år.

I vest skilles Spjærøy fra øya Vesterøy ved det trange Skjelsbusundet. Lengst nord i sundet passerer fastlandsveien i bro. Tar du så av fra riksveien der det står Djupedal kommer du til Nordgården bygdetun, det som i dag er Kystmuseet Hvaler. Steinhoggervirksomheten har satt et preg på øya, både fysisk og sosialt. Kystmuseet Hvaler er Østfoldmuseets avdeling for kystkultur. Nordgården ligger vakkert og lunt til mellom knausene, med bygninger og jorder godt skjermet for vinden. Her kan du vandre mellom epletrær og museets bygninger i museets frodige hage. Den sagnomsuste Hvalerskøyta var viden kjent for sine fortreffelige egenskaper på vannet. Den var både sjødyktig og hurtiggående. I kystmuseets samlinger på Bygdetunet kan du blant annet se et autentisk eksemplar av Hvalerskøyta. Noen jordbruksgjenstander og fiskeredskaper står også utstilt, mens det meste av museets skatter finner du innendørs.

På Spjærøy er det er tydelige rester fra Hvalers stolte steinhoggervirksomhet. Her nedenfor Brottet Amfi ved Skjelsbusundet. Foto ©: Eirik Dahl / Dahl Media Photography

 

Langs kysten kunne man sjelden overleve av havet eller jorden alene. Kombinasjonen mellom jordbruk og fiske, losvirksomhet, rederivirksomhet og annen næring knyttet til sjøen var et dominerende trekk ved kystkulturen. På slutten av 1800-tallet kom stenindustrien med nytt grunnlag for næringsvirksomhet. Nordgården er et typisk kombinasjonsbruk for Hvaler. Fram til slutten av 1800-tallet ble det drevet både jordbruk og fiske, senere ble det etablert stenhoggervirksomhet her.

De største friområdene på Spjærøy ligger lengst syd på øyen (se kart nederst). Her fra den fine broen som går over Spjærkilen. Foto ©: Eirik Dahl / Dahl Media Photography

 

Rundt tunet ligger det gamle jordbrukslandskapet, og i granittknausene som reiser seg opp bak jordene ser du tydelige spor etter de gamle stenbruddene. De eldste bruddene ligger rett bak husene, de nyeste ligger nede ved sjøen. Du kan ikke se sjøen fra gården, men det er kort vei til Skjelsbusundet hvor Nordgårdbrygga ligger. Herfra la man ut med fiskebåtene, og herfra ble steinene fra bruddene skipet ut til land i Europa og Sør-Amerika.

En tur på Dypedalsveien om våren anbefales på det varmeste. Veien slynger seg gjennom et vakkert landskap med husmannsplasser, flotte hytter og gamle hvalerhus. På bildet sees gjerdestolper av stein som er så klassisk for de gamle landeveiene på Hvaler. Her fra Dypedal på Spjærøy. Foto ©: Eirik Dahl / Dahl Media Photography

 

Fortsetter du videre på veien fra Kystmuseet i retning Spjærøy kirke og senere helt til enden av veien der du møter Spjærkilen, ja, da er du sikret en fantastisk tur i et helt unikt landskap på Hvaler. Den smale veien slynger seg igjennom frodige daler og opp på bakketopper før den fortsetter i et relativt flatt landskap med gamle frukthager og gamle hus. Det er så vakkert, vakkert, spesielt i mai og begynnelsen av juni hvor hele landskapet er i full blomst. Du forstår det først når du har vært her og tatt landskapet i eget øyesyn.

Naturen har ingen lavsesong eller begrensede åpningstider. Utnytt og opplev naturen på Hvaler året rundt.

 

Friområdene på Spjærøy ligger lengst syd på øya. Ta utgangspunkt i tidligere nevnte Spjærkilen. Det er opparbeidet parkeringsplass for besøkende til friområdene her. Gangbro fører over til Spjærholmen. Kilen byr på bademuligheter og du finner barnevennlige sandstrender. Du har et fint utgangspunkt for fine turer vestover i det store friområdet. En spesiell opplevelse er det å følge «Grønnet», et gammelt trangt sund som er tørrlagt, og strekker seg nordover opp mot riksveien (fastlandsveien).  Et annet turforslag er å ta turen vestover fra Spjærkilen. Fullfører du turen vestover ender du i Kjellvika. Her er det en bra havn med molo. Det er en statshavn beregnet for fiskere, men i dag dominerer fritidsbåtene. Også her er det anordnet parkeringsforhold for de besøkende.


Brottet Amfi

 

I historiske og vakre omgivelser av kystkultur og steinhoggerhistorie ligger amfiteateret Brottet Amfi. Hver sommer i 10 år har det storslagene amfiteateret gledet sommergjester og Hvalers befolkning med forestillinger i denne fantastiske utendørsarenaen som skaper en så fin ramme og atmosfære sent på sommerkvelden.

Arenaen Brottet Amfi eies av Hvaler Kulturvernforening, tidligere Kystmuseet. Hvaler Kulturvernforening  ledes av Paul Henriksen og flere utvalg som tar seg av de ulike delene av museets virksomhet.  Mer om dette på:    http://hvalerkulturvernforening.wordpress.com

 

Arenaen Brottet er etablert gjennom betydelig arbeidsinnsats fra november 2004 til premieren 14. juli 2005. Dette skal være en arena som kan brukes til ulike kulturelle aktiviteter i tiden fremover. Ønsker du å leie Brottet:  Kontakt Brottet Kultur AS ved leder Øyvind Wevling, telefon 47 66 24 08 eller e-post: oywev@online.no

 

Ved Skjelsbosundet nedenfor Nordgården – mellom Vesterøy og Spjærøy – ligger et stenbrott med tilhørende arbeidsbrakker. Man begynte å hente ut granitt i dette området i 1873, og brottet var i drift i 100 år. Spisebrakke, smie og maskinrom fra 1946 er under restaurering.

 

Dypedal Stenhuggeri var det første firmaet som startet drift her i 1893. Det var et lokalt aksjeselskap som produserte kantsten, gatesten og finsten. I 1906 ble brottene på Dypedal kjøpt opp av Fredrikstad Stenhuggeri, og det ble fra da av i hovedsak produsert kantsten her. Brottene ved Nordgårdsbrygga var de siste hvor det var produksjon på Hvaler. De siste stenene ble hogget i 1980.

 


KART: SPJÆRØY