Naturhavner / Uthavner på Hvaler

PÅ SVAI I EN EGEN VIK

I en skjærgård med 2775 øyer, holmer og skjær finnes det godt med gjemmesteder for den som foretrekker svaberg framfor servicehus. Nedenfor kommer våre beste tips på naturhavner på Hvaler.

 

Fredagshølet og Alholmene er populære utfartssteder for dags- og helgeopphold. Enkelte fortøyer båten og blir liggende hele ferien – eller gjennom hele sommerhalvåret! Fredagshølet er den godt skjermede bukta på vestsiden av Seilø, nordvest for Vesterøy. Friområdet dekker det meste av øya, men det midtre partiet har hyttebebyggelse. Syd for Fredagshølet ligger Alholmene med mange fine fortøyningsplasser uansett vindretninger. Det er flere flotte småholmer i området. Kort avstand til Bukta, med gjesteplasser, sommerkiosk og drivstoff. Fartsbegrensning i farvannet.

 

 

 


Havneholmen (nærmeste holme i bildet) og Langholmen utenfor Papperhavn gir mulighet for stillhet og ro når været er snilt. Under vindstille forhold er det flere holmer som byr på fine oppholdsmuligheter, f.eks. Lyngholmen (holmen i bakgrunn) og Nordbåene.

Papperhavn sett fra VestSandholmen og Sauholmen ligger ved innløpet til Utgårdskilen og har lune plasser når været ikke er for hardt. På østsiden av Sauholmen – i Østre kilen – ligger en naturhavn-bøye som Oslofjordens Friluftsråd (OF) har utplassert. Dette er en godt skjermet kile. Fartsbegrensning.Akerøya og Vesleø har ferdselsforbud på deler av øyene mellom 15.april og 15.juli, men gir likevel flere muligheter for opplevelser helt i havgapet. Tar man hensyn til skiltingen for fuglereservatet har man flere fortøyningsmuligheter, særlig på nordøst-siden av Akerøya og til Festningsholmen. Naturhavnbøye. Fartsbegrensning.

Utenom ferdselsforbudet og ved nordlige vinder, gir bukta på sydvestsiden av Akerøya fantastiske friluftsopplevelser.

 

 

Tisler

Tisler er en samling øyer, holmer og skjær sydvest av Kirkøy. Merk at Møren er fuglereservat. Farvannet er noe urent, men det finnes likevel svært mange mulige fortøyningsplasser, særlig på nordøstsiden ved Losholmen. Her er det også fine badestrender på begge sider av den gamle moloen. To naturhavbøyer i området. Hus og hytter benyttes om sommeren. Øya er beiteplass for sau. Har man egnet båt og været er snilt, gir både Kløveren med Kløversundet i sør - og Kilen og Båsen mot vest flotte naturopplevelser.Lauer ligger syd for Kirkøy ved innløpet til Skjærhalden og er beskyttet av solige moloverk. Fergeanløp. Naturhavna er mot øst i havna, på Rødskjær. Hovedøya har idyllisk bebyggelse. OF har i samarbeid med Hvaler kommune åpnet kystledhytte ved Skjærgårdstjenestens base i havna.

Sundet mellom Nord- og Sør-Lauer byr også på fortøyningsmuligheter.

 

 

Kaffebukta sydvest på Herføl er et yndet oppholdssted. Fine turmuligheter over hele øya. Her fins bronsealder-røyser, det kjente landemerket Linnekleppen med varden - og den såkalte Katedralen, som er en fjell-hvelving litt sør for varden.

 

Søndre Sandøy har noen fine oppankringsbukter på østsiden. Både Stuevika og Gjøkvika har flotte strender. Området kan være noe utsatt for bølgeinnslag fra trafikken i Sekken.

 

Tresvika

Nordre Sandøy har langt flere naturhavner, både på øst- og vestsiden. Tordenskjoldbukta mot nordøst er mye besøkt. Her er det bare hard nordlig og nordøstlig vind som kan skape vanskeligheter. Fergeanløp på Makø. Fartsbegrensning i Makøsundet. Buktene Tresvika og Tesebukt er populære steder. Andholmene på vestsiden gir fine muligheter for longside fortøyning rett i fjellet.

 

Romsundet er et idyllisk trangt sund mellom Kirkøy og øya Rom på østsiden av Kirkøy. Det er en stor og vid bukt inne i sundet. Hvis man er obs på dybder, luftstrekk og skiltede VA-ledninger i sjøen, gir området godt beskyttede ankringsplasser. Fartsbegrensning.

 

 

Ed

Området nord for Kirkøy har mange vakre og skjermede naturhavner. Størst båtansamling fins tradisjonelt på nordsiden av Singleøya, med buktene Ekevika, Thøgersen, Ballen, Kinnarvika og Singletangen. I Botnekilen og Stafsengkilen er det stille og rolig, med skogbevokste holmer. Fartsbegrensning i Edholmen-Stafsengområdet. Både Bringebærholmen og andre naboholmer gir gode muligheter for å fortøye i en bukt for seg selv.

Andre naturhavner er vestre Damholmen, Kjeppingene og Hvitsten. Flere av holmene i hele dette området har teltmuligheter.


OBS! Denne nettsiden om naturhavner er fortsatt under utvikling og vil stå ferdig 1. april 2015